Guide:

INSTA 800 – metoden som sikrer et rent resultat

Fordelene med NS-INSTA 800 renhold i ditt bygg. Hva er kravene i følge standarden og hvordan måler man kvaliteten på renholdet. Alt du trenger å vite om INSTA 800 - Anker Renhold

NS-INSTA 800 systemet bedømmer og måler kvaliteten på renholdet og tjenestene som leveres. Standarden benyttes i det Nordiske og Europeiske renholdsmarkedet for å vurdere nivået på renholdet. Personsertifisering for INSTA 800 sikrer et høyt faglig nivå og objektiv kontroll av arbeidet.

NS-INSTA 800 – kontroll visuelt og med måleinstrumenter

Standarden kan brukes til å angi en ønsket kvalitet og til å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet i alle typer bygninger og lokaler. Den er uavhengig av hvilken arbeidsmetode, hvilket system som brukes og hyppigheten på renholdet.

Standarden beskriver to hovedprinsipper: Visuell kontroll og kontroll med måleinstrumenter. For et bestemt rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte enten visuell kontroll eller kontroll med måleinstrumenter, eller en kombinasjon av disse verktøyene.

De instrumentelle målemetodene kan være et supplement for spesielle typer lokaler innenfor for eksempel legemiddel- eller næringsmiddelindustrien der kunden stiller særlige kvalitetskrav til utført arbeid. Les mer om bruk av datainnsamling og sensorteknologi i renholdsbransjen her.

Kvalitetsnivåer og kontroll av renholdet

I følge systemet opererer NS-INSTA 800 med følgende standarder:

 • Kvalitetsnivåene etter utført renhold
 • Gruppering av byggets ulike rom inn i romprofiler
 • Kvalitetsnivåer for hver romprofil
 • Måling og oppfølging av renholdet i kontroller  

Nivå 5 representerer et plettfritt resultat, og 1 betyr at det utførte renholdet ikke er tilfredsstillende i det hele tatt. Her vektlegges såkalt «visuell kontroll», det skal altså ikke være mer synlig smuss enn det som er tillatt i henhold til rommets vurderte kvalitetsprofil. 

NS-INSTA 800 bestemmer at slike visuelle kontroller skal utføres og registreres minimum fire ganger i året. Kontrollene kan utføres av en utsendt representant fra rengjøringsbyrået, og dette kan også utføres sammen med kunden. Servicemedarbeideren foretar selvsagt også fortløpende kontroller av eget arbeid gjennom dagen.

Visuelle kontroller (4 ganger pr. år) kan suppleres med kvalitetskontroller utført av ansvarlig person for leveransen i rengjøringsbyrået. Dette kan gjerne skje månedlig – for å sikre oppdragsgiver og servicemedarbeideren at leveransen går som avtalt. Eventuelle uenigheter plukkes derfor opp underveis, logges og sjekkes ut fortløpende.

Vi bruker M_Solution som digital driftsløsning. Dette gir både oss og våre kunder fordeler.

Hvilke fordeler gir kvalitetsprofilene?

Du får mye på kjøpet med INSTA 800 renhold. Fordeler som fast renholdstjeneste og faglig kompetent personale er bare noen av godene. Kvaliteten på renholdet er den aller viktigste. NS-INSTA 800-metoden benytter seg av såkalte kvalitetsprofiler for å vurdere hvilket kvalitetsnivå på renholdet som skal gjelde for de forskjellige romtypene i en bedrift.

Ta et skolebygg som eksempel. Det er forskjell på kvalitetsnivået for renhold som er forventet og påkrevd i et sanitærrom, og kvalitetsnivået som er påkrevd og forventet i et klasserom eller en gymsal. Rom der mennesker oppholder seg sjelden får sin egen kvalitetsprofil som krever et lavere kvalitetsnivå.

Det høyeste kvalitetsnivået i NS-INSTA 800, altså nivå 5 krever at et rom er helt plettfritt. Et toalettbesøk etter endt rengjøring er nok til å trekke rommet ned til nivå 4. En kvalitetsprofil på nivå 5 vil derfor være unødvendig for de fleste rom i mange bedrifter, med mindre de for eksempel er medisinsk eller mat-relatert. Enkelt forklart kan man si at nivå 5 tilsier en høyere kostnad på renholdsavtalen enn nivå 4. Har bygget ditt mange rom vil dette utgjøre mye.

Med en god leverandør av renholdstjenester, settes disse vurderingene i samarbeid med din bedrift. Slik vil kvalitetsnivået i de ulike kvalitetsprofilene alltid være der det skal være, uten at renholderne utfører masse unødvendig arbeid dere vil måtte betale for.

I en god utarbeidet renholdsavtale bestående av NS-INSTA 800, sikrer man at periodisk renhold (ofte kjent som temporært renhold) er inkludert i form av et årshjul. Da fastsettes for eksempel arbeid som vinduspuss, gulvbehandling og støvsanering i høyden er fastsatt i en vedlikeholds kalender.

Personsertifisering for INSTA 800

Sertifisering av nøkkelpersonene innenfor renholdsleveransen er avgjørende. Servicemedarbeideren(e) skal minimun sertifiseres på nivå 2, for å kunne forstå systemet og kravene satt til sitt arbeid. Ansvarlig driftsleder hos leverandøren av renhold bør ha minimum nivå 3 for å kunne utføre kontroller. I tillegg bør ansvarlige personer hos oppdragsgiver også ha nivå 2 for å kunne gjøre seg forstått med leveransen, og hva som kreves for rett oppfølging.

Anker Renhold har høy kompetanse innen INSTA 800

Vi har valgt å personsertifisere sentrale nøkkelpersoner i selskapet. Anker Renhold har nå 4 personer sertifisert på nivå 4 (høyeste nivå) samt 2 personer på nivå 3. Vi har altså 6 av 10 personer sertifisert for å sikre faglig høy kompetanse innen NS-INSTA 800.

Personsertifisering for INSTA 800 gjøres av SINTEF Certification

Les mer om personsertifisering for INSTA-800 hos SINTEF Certification.

Tilbyr våre kunder personsertifisering av INSTA 800

Vi har også gode samarbeidspartnere i bransjen slik at våre kunder og deres ansvarlige for renholdsavtalen kan personsertifiseres NS-INSTA 800. De arrangerer kurs og eksamen for å gå opp til det ønskelige nivået. Alle personsertifiseringer må fornyes hvert 5 år.

Kunnskapsnivå 3 og Kunnskapsnivå 4 kan kun dokumenteres gjennom personsertifikat utstedt av et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan.

Les mer om Anker Renhold og hvordan vi kan hjelpe deg under.

Prat med oss om NS-INSTA 800 renhold

Vil du vite mer om behovsstyrt renhold og våre erfaringer med INSTA 800?
Vi tar gjerne en kaffekopp med deg for å vise eksempler og presentere løsningene som gjør ditt bygg fremtidsrettet og klart for en ren hverdag. Fyll ut skjema under så kontakter vi deg for mer informasjon NS-INSTA 800 renhold.


  Mer fra våre fageksperter

  Se alle guider

  Renholdsplan for daglig og periodisk renhold

  Med en god renholdsplan for daglig og periodisk renhold vil…