Renhold i Oslo, Akershus og Østfold

Renholder-i-fokus

Vi søker dyktige servicemedarbeidere

På grunn av en økende mengde oppdrag
i områdene Skøyen, Sandvika, Asker,
Bærum og Drammen.

Miljøbilde Svanemerket Renhold

Drift og løsninger med miljøet i fokus

Sertifiseringer