Renhold i Oslo, Akershus og Østfold

Kundeweb fra Anker Renhold

Workforce Management

Anker Renhold samler leveransen i en plattform. Kontinuerlig dialog
mellom alle parter, dokumentasjon, kort responstid
på akutt renhold og bestillinger.

Rengjører-med-kost

Vi søker dyktige servicemedarbeidere

På grunn av en økende mengde oppdrag
i områdene Skøyen, Sandvika, Asker,
Bærum og Drammen.

Miljøbilde Svanemerket Renhold

Drift og løsninger med miljøet i fokus

Sertifiseringer