Renhold i Oslo, Akershus og Østfold

Kundeweb fra Anker Renhold

Workforce Management

Anker Renhold samler leveransen i en plattform. Kontinuerlig dialog
mellom alle parter, dokumentasjon, kort responstid
på akutt renhold og bestillinger.

Miljøbilde Svanemerket Renhold

Drift og løsninger med miljøet i fokus

Sertifiseringer