Smittevask er nødvendig å utføre der det er påvist smitte. Det settes strenge krav til utførelse av smittevask og nødvendige prosedyrer skal følges. Vi følger smitteveilederen for bransjen og har godt smittevern innarbeidet i driften.

Som et ledd i godt smittevern og anbefalte tiltak tilbyr vi utvidet renhold hos våre kunder for å prøve å unngå smitteutbrudd i deres lokaler. Dersom et smitteutbrudd har skjedd må det raskt settes i verk nødvendige tiltak, som å stenge ned området der den smittede har vært, alternativt stenge av hele lokalet før man kan komme inn å utføre smittevask.

Trenger du smittevask raskt? Ta kontakt med oss her!

Les mer om smitteforebyggende renhold og hva vi kan utføre i deres lokaler og tiltak rundt dette.

Profesjonell smittevask – våre metoder

Hvilken metode som benyttes under en smittevask avhenger av hvilken type smitte som er påvist. Dette er førende for hvilket type utstyr og smittevern man skal benytte på stedet. Vi utfører både fogging (tåke) og nedvask av lokalene med desinfisering. Det som også er nødvendig er riktig håndtering av utstyr, mopper og arbeidsklær etter en smittevask. I mange tilfeller må dette håndteres særskilt og sendes til vask i rett emballasje.

Vi har avtaler på rett håndtering av mopper og kluter med Elis (Berendsen) og utfører selv ​dekontaminering (rengjøring og sterilisering) av utstyret som er benyttet.

Les mer om spesialrenhold her.

Vi stiller på kort varsel ved smitteutbrudd

Det viktigste vi kan gjøre for deg som kunde er å agere raskt. Ved et påvist smitteutbrudd stiller vi med riktig personell for at lokalene vaskes ned etter smitteveilederen for bransjen, og driften kan fortsette som normalt. For å unngå et potensielt smitteutbrudd i deres lokaler er det viktig med forebyggende tiltak. Vi tilbyr utvidet renhold hos våre kunder, som innebærer økt fokus på kontaktflater og sanitære rom.

Les også «Håndhygieneveilederen laget av Helsedirektoratet» som gir gode råd for riktig håndhygiene dere kan innføre på arbeidsplassen for å minimere smittespredning av virus og infeksjoner.

Smitteveilederen for renholdsbransjen

Standard Norge har utviklet en egen veileder for renholdsbransjen etter utbruddet av Covid-19 pandemien. Denne veilederen følger Anker Renhold for å sikre at arbeidet og tiltakene vi gjør følger lover og forskrifter.

Hensikten med spesifikasjonen er å gi
den enkelte virksomhets ledelse og medarbeidere kunnskap om smittevern og tiltak ved smitteutbrudd for å fremme sikker drift, herunder:

  • vurdere behov for nivå av smittevernstiltak;
  • forhindre og redusere smittespredning;
  • beskrive og sikre kvalitet i smittevernsrutiner;
  • bidra til at virksomheten kan opprettholde daglig drift;
  • ivareta smittevern for medarbeidere og kunder;
  • skape bevissthet om smitteverntiltak;
  • sikre en kontinuerlig forbedring av smitteverntiltakene.

Bestill smittevask i dag!

Har du behov for smittevask ringer du oss på 23 14 16 80.

Du kan også legge igjen navn og telefonnummer i skjema under så ringer vi deg opp for mer informasjon. Vi utfører smittevask på kort varsel i Oslo og Viken.