Miljø og bærekraft

Anker Renhold skal være best på miljø og kvalitet. Våre sertifiseringer og medlemskap speiler bedriftens mål om en seriøs og kontrollert drift.

Renhold til din bedrift


  Formålet med vår miljøpolitikk

  Formålet med vårt miljøarbeid er å drifte vårt firma så lønnsomt og miljøvennlig som mulig. Tiltakene som er iverksatt skal være bærekraftige på flere nivåer. I tillegg til at de skal være bedriftsøkonomisk lønnsomme, skal det også synliggjøres en gevinst for vår bedrifts nærmiljø og miljøet globalt sett.

  Anker Renhold AS har vært Svanemerket gjennom Nordisk miljømerking siden desember 2010. Svanemerket har fokus på rutiner for opplæring, bruk av miljømerkede produkter, avfallshåndtering/kildesortering, vannforbruk, kjemikalieforbruk, og miljøriktig transport.

  Svanemerket ikke bare dokumenterer at prosessene våre er der, men også at de virker og at vi har høy oppnåelse i vårt miljøarbeid.

  Kvalitetsstempel for god bedriftsledelse og service

  Videre er vi ISO 9001-sertifisert, som er et internasjonalt anerkjent kvalitetsstempel for god bedriftsledelse og service. Det betyr at du som kunde vil møte profesjonalitet og kvalitet i alle ledd, fra dyktige servicemedarbeidere til en responsiv og faglig kompetent administrasjon.

  Våre bevis på en seriøs drift

  Våre kunder skal alltid vite at vi er en responsiv og søkende samarbeidspartner.
  Vi stiller tydelige krav til våre leverandører.

  Vi innehar følgende sertifiseringer for vårt miljøarbeid og kvalitet:

  Anker Renhold er sertifisert iso 9001
  Anker Renhold As har Svanemerket sine renholdstjenester
  Anker Renhold er Miljøfyrtårn sertifisert
  Anker Renhold er kontrollmedlem hos Grønt Punkt Norge
  Startbank - Anker Renhold As er godkjent leverandør til bygg og anleggsbransjen
  Anker Renhold er en Offentlig godkjent renholdsbedrift
  Anker Renhold As er tariffbundet og organisert gjennom VIRKE hovedorganisasjonen

  Slik opprettholder vi vårt miljøarbeid

  Anker Renhold AS skal opprettholde våre sertifiseringer og medlemskap innen miljø og klima gjennom å:

  • Fokusere på miljø i den daglige driften og ved alle kjøp i virksomheten
  • Stadig redusere bruk av kjemikalier, drivstoff og papir
  • Gjøre bevisste valg av leverandører og velge kun de med samme miljøfokus som oss.
  • Forplikte oss til å følge og tilfredsstille lovbestemte krav i forhold til miljø
  • Være proaktive ut mot våre samarbeidspartnere i forhold til miljøfokus og være en rådgivende part- samt følge opp deres eksisterende miljøsystemer
  • Gode interne rutiner for de ulike oppgaver som utføres i bedriften.
  • Forvisse oss kontinuerlig om at alle ansatte i bedriften kjenner vårt miljøsystem

  Slik forplikter vi oss

  Dette skal vi klare gjennom å:

  • Forplikte oss til å sørge for tilgang på nødvendige ressurser for å gjennomføre og vedlikeholde bedriftens miljøstyringsverktøy.
  • Kontinuerlig se til at vi har oppdatert utstyr, maskiner og midler for å gjennomføre renhold etter moderne, tørre rengjøringsmetoder.
  • Sørge for 100 % bruk av mikrofiberkluter-og mopper til daglig renhold.
  • Alltid å bruke substitusjonsplikten med tanke på bruk av kjemikalier

  Opplæring av våre servicemedarbeidere

  Grundig opplæring av våre servicemedarbeidere og eventuelt underleverandører:

  • Grunnkurs i renhold, prosedyrer og midler med tilhørende HMS- datablader. Herunder også temaer som:
   • Hvordan jobbe mer miljøvennlig
   • Ulike miljømerkinger
   • Helhetlig miljøtenkning
  • Oppfrisking av grunnkurs, samt legge til rette for videre utvikling av servicemedarbeiderne
  • Kurs i Anker Renhold AS sitt miljøstyringssystem.