Profesjonell smittevask

I områder hvor det samles mange mennesker er det større risiko for smitteutbrudd. Kjente virus som influensa, rotavirus, norovirus og COVID-19 smitter via dråpe og kontaktsmitte, men også når viruset har blitt overført til gjenstander og kontaktflater. Når et utbrudd først har skjedd er det derfor viktig å utføre en smittevask så tidlig som mulig.

 

Vi stiller på kort varsel ved smitteutbrudd

Vi bistår med smittevask i barnehager, på skoler, kontorer, helsevesenet, butikker og andre bygg og lokaler som har blitt utsatt for smitte. Ta kontakt for tilbud på smittevask i Oslo, Akershus, Østfold eller Innlandet.

Det viktigste vi kan gjøre for deg som kunde er å agere raskt. Ved et påvist smitteutbrudd stiller vi med riktig personell for at lokalene vaskes ned etter smitteveilederen for bransjen, og driften kan fortsette som normalt.

Trenger du smittevask raskt? Ta kontakt med oss her!

Smittevask er nødvendig å utføre der det er påvist smitte. Det settes strenge krav til utførelse av smittevask og nødvendige prosedyrer skal følges. Vi følger smitteveilederen for bransjen og har godt smittevern innarbeidet i driften.

 

 

 

Hva er smittevask?

Som et ledd i godt smittevern og anbefalte tiltak tilbyr vi utvidet renhold hos våre kunder for å prøve å unngå smitteutbrudd i deres lokaler. Dersom et smitteutbrudd har skjedd må det raskt settes i verk nødvendige tiltak, som å stenge ned området der den smittede har vært, alternativt stenge av hele lokalet før man kan komme inn å utføre smittevask.

Ved et smitteutbrudd er det egne rutiner og prosedyrer som følges og jobbes etter, som er et mye mer omfattende renholdsarbeid enn vanlig rengjøring.

Hvordan utfører vi smittevask?

Ved smitteutbrudd gjøres det ekstra tiltak for å unngå at smittestoffer overføres til andre områder. Hvilken metode som benyttes under en smittevask avhenger av hvilken type smitte som er påvist. Dette er førende for hvilket type utstyr og smittevern man skal benytte på stedet. Vi utfører både fogging (tåke) og nedvask av lokalene med desinfisering. Det som også er nødvendig er riktig håndtering av utstyr, mopper og arbeidsklær etter en smittevask. I mange tilfeller må dette håndteres særskilt og sendes til vask i rett emballasje.

Vi har avtaler på rett håndtering av mopper og kluter med Elis (Berendsen) og utfører selv ​dekontaminering (rengjøring og sterilisering) av utstyret som er benyttet.

Smittevask er et type renholdsoppgave der det stilles spesielle krav, og som naturlig går under kategorien spesialrenhold.

Les mer om spesialrenhold her

Smitteveilederen for renholdsbransjen

Standard Norge har utviklet en egen veileder for renholdsbransjen etter utbruddet av Covid-19 pandemien. Denne veilederen følger Anker Renhold for å sikre at arbeidet og tiltakene vi gjør følger lover og forskrifter.

Hensikten med spesifikasjonen er å gi den enkelte virksomhets ledelse og medarbeidere kunnskap om smittevern og tiltak ved smitteutbrudd for å fremme sikker drift, herunder:

 

  • vurdere behov for nivå av smittevernstiltak;
  • forhindre og redusere smittespredning;
  • beskrive og sikre kvalitet i smittevernsrutiner;
  • bidra til at virksomheten kan opprettholde daglig drift;
  • ivareta smittevern for medarbeidere og kunder;
  • skape bevissthet om smitteverntiltak;
  • sikre en kontinuerlig forbedring av smitteverntiltakene.

 

 

 

Smitteforebyggende renhold

For å unngå et potensielt smitteutbrudd i barnehagen, på skolen, kontoret eller andre lokaler er det viktig med forebyggende tiltak. Vi tilbyr utvidet renhold hos våre kunder, som innebærer økt fokus på kontaktflater og sanitære rom.

Les mer om smitteforebyggende renhold og hva vi kan utføre i deres lokaler og tiltak rundt dette.

Bestill smittevask i dag!

Har du behov for smittevask ringer du oss på 23 14 16 80.

Du kan også legge igjen navn og telefonnummer i skjema under så ringer vi deg opp for mer informasjon. Vi utfører smittevask på kort varsel i Oslo og Viken.