Hva er renhold?

Hva er renhold? Renhold er viktig for et godt arbeidsmiljø og nødvendig for å ivareta god helse for sine ansatte ifølge Arbeidstilsynet. Anker Renhold er en godkjent renholdsbedrift og har rett kunnskap om renhold og metoder for å oppnå riktig kvalitet

Daglig renhold og periodisk renhold er betegnelsen for renholdsavtalen inngått mellom oppdragsgiver og rengjøringsbyrået. Renhold er summen av alle oppgaver som er nødvendig å uføre for å holde et område rent.

Hva er daglig renhold?

Daglig renhold er definerte oppgaver som utføres etter avtalt frekvens, også kalt regelmessig renhold. Daglig renhold kan være:

 • Rengjøring av gulv og lister
 • Støvsuging av Renholdssoner og/eller løse tepper
 • Grundig rengjøring av toalett og sanitærrom som garderober og dusjanlegg
 • Fjerning av flekker på vegger og flater opptil 180cm.
 • Tømming av søppel, sortering av avfall og håndtering av returpapir
 • Rengjøring av kontorpult og støvsuging av kontormøbler
 • m. mer

Regelmessig renhold beskriver at rengjøringen gjøres til avtalt tid og etter angitt frekvensplan. En renholdsleveranse består av «daglige» oppgaver, ofte inneholder renholdsinstruksen også avtalte periodiske renholdsoppgaver. Mindre periodiske renholdsoppgaver som avtørring av gulvlister, fjerning av støv på vertikale flater og flekkfjerning på innvendig glassflater utføres av renholdspersonalet på lokasjonen.

Større vedlikeholdsoppgaver som krever dypere kunnskap om flater og teknikker, sertifiseringer og liftkurs, kaller vi for temporært renhold.

Hva er periodisk renhold?

Periodisk rengjøring er definerte vedlikeholdsoppgaver som er satt i system og utføres ved behov gjennom avtaleperioden. Periodisk renhold kan være:

 • Støvsanering i høyden, slik som ventilasjonsrør og utstikkende flater over 180cm
 • Grundig rengjøring av veggflater
 • Innvendig vinduspuss og karmvask
 • Hovedrengjøring av kontor og møterom
 • Hovedrengjøring av toalett og sanitærrom som garderober og dusjanlegg
 • Rens av tepper og tekstile møbler
 • Skuring og boning av gulvbelegg
 • Rens av fliser og fuger
 • Støvsanering av lager og verksted lokaler
 • m. mer

Som vi ser ovenfor så er ikke daglig renhold det samme som periodiske vedlikeholdsoppgaver, og man kan heller ikke forvente seg at renholdsavtalen inneholder slik arbeid på automatikk. Dersom man ikke har avklart dette i innledende forhandlinger selvsagt. Periodisk renhold krever en helt annen kunnskap til mannskapet som utfører jobben og kravene til hvilket arbeidsutstyr man behøver for å utføre jobben. Derfor vi sier vi at temporært renhold bør bestilles 1 til 2 ganger pr. år, avhengig av forholdene på stedet, bruken av lokalet og byggets plassering. Det er viktig for det totale renholdet at nødvendig vedlikehold utføres for å utfylle kvaliteten og arbeidet som leveres gjennom årets uker og måneder.

Les også: «Hva er forskjellen på daglig renhold og hovedrengjøring»

Renhold er summen av alle oppgaver som er nødvendig å uføre for å holde et område rent. Slik er det definert i renholdsteknisk ordliste (Norsk Renholdsteknisk Forening 2003). 

Renhold har stor innvirkning på omgivelsene våre. Arbeidstilsynet definerer renhold som forebyggende helsearbeid med direkte betydning for helsen. Uten renhold kan ikke samfunnet fungere. 

Bedre renhold med kunnskap

Siden 2003 er det riktig nok mye som er forandret. Moderne renhold utføres nå med bedre kvalitet på både selve arbeidet, faktisk så har renhold de siste årene utviklet seg til å bli et eget fag med kurs på videregående skole eller teorikurs og fagprøve gitt av arbeidsgiver.

Kunnskapen har rett å slett blitt mye bedre i hele bransjen. Renholdsbransjen har vært utsatt for mye kritikk, spesielt tidligere. Mange så på rengjøring som en liten attraktiv bransje – før det ble innført nye, strenge krav til arbeidsgiver og oppdragsgiver, men også anbudsprosesser og miljø/kvalitetskrav til tilbyderne. Vi er glade for at det nå skal være lettere å kunne skille klinten fra hveten, og at seriøse, engasjerte arbeidsgivere tilbyr sine ansatte muligheten til å utvikle seg og dyrke lidenskapen, enten det er å gjøre sin arbeidsplass fornøyd med høy kvalitet som renholdsoperatør, la utdanning og kunnskaps tilnærming gjøre at man kan tre inn i rollen som ansvarlig avdelingsleder – vise til resultater og personlig utvikling – utvikle gode kundeforhold over tid og lede flere ansatte under seg å bli i en bransje som har stått ovenfor en rivende teknologisk og metodisk forandring, mange andre kan misunne oss for.

Har man god nok kunnskap, så klarer man også å se forskjellen på hvilket type utstyr, hvilke metoder og hvilke oppgaver som skal til for at resultatet tilfredsstiller kravene satt i avtalen mellom oppdragsgiver og rengjøringsbyrået.

Hvorfor er godt renhold så viktig?

Godt renhold er en fornuftig investering for en bedrift, fordi et rent arbeidsmiljø øker trivselen til de ansatte og minsker sykefraværet. Resultatet er bedre produktivitet. Bedre produktivitet betyr mer aktivitet på arbeidsplassen, mer penger tjent og kostnader spart.

Riktig utført renhold bidrar til et godt arbeidsmiljø og innemiljø, og virker forebyggende i forhold til sykdommer og spredning av smitte.

Renholdsplan for daglig og periodisk renhold
Hensikten med renhold er å fjerne smuss og forurensninger fra innemiljøet. Dette er ikke bare av estetiske grunner, men også for å unngå kontakt med, og innånding av, irriterende bakterier, sporer og støv. Hvilke kjemikalier, metoder og utstyr som brukes, i tillegg til hyppighet og grundighet, vil være avgjørende for effektiviteten av renhold.

Med en god renholdsplan for daglig og periodisk renhold vil oppgavene man skal utføre være nøye planlagt og satt i et system som fanger opp fallgruvene på stedet.

Godkjenning av renholdsvirksomhet i Norge

Fra 1. september 2012 må alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester i Norge godkjennes av Arbeidstilsynet. Det er forbud mot og forbundet med straffansvar å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Bedre renholdsavtale til din bedrift

Ønsker du hjelp av våre fageksperter for å bedre kvaliteten på renholdet hos din bedrift? Vi tar gjerne en kaffeprat og forteller deg mer om hvorfor Anker Renhold har eksistert i over 50 år. Hvordan vi kan starte din kundereise med riktig renhold, god kvalitet og fornøyde brukere av ditt lokale. Ring oss på telefon 23 14 16 80 eller fyll ut skjema her så kontakter vi deg for et møte. Få et uforpliktende tilbud på renholdstjenester i dag.

Kilde: Godkjenningsordning for renholdsvirksomheter – Arbeidstilsynet

Mer fra Anker Renhold

Se alle artikler