Biocider

Hva er biocider og i hva slags produkter finner du det?

Hva er biocider?

Biocider er kjemiske stoffer som brukes til å kontrollere, drepe eller forhindre skadedyr og mikroorganismer. Biocider brukes vanligvis til desinfeksjon, konservering eller beskyttelse av materialer, overflater, eller produkter mot biologisk skade.

Du kan finne det i en rekke produkter, som for eksempel desinfeksjonsmidler, insektmidler, soppmidler, herbicider og rottegift. Det kan være tilgjengelige som flytende løsninger, sprayer, pulver eller impregneringsmidler.

Det er viktig å merke seg at bruken av biocider kan ha potensielle helse- og miljørisiko. Derfor er det vanligvis reguleringer og lover som styrer produksjonen, markedsføringen og bruk av biocider for å sikre trygg og ansvarlig bruk.

Nyeste fagbegrep

Temporært renhold omfatter de fleste arbeidsoppgaver som ikke er lagt inn i en fast renholdsplan, og betegnes ofte som renhold på bestilling.

Hva betyr sanitærforhold og hvordan vedlikeholde det?

Hva er fosfor og hva brukes det til?