Temporært renhold

Temporært renhold omfatter de fleste arbeidsoppgaver som ikke er lagt inn i en fast renholdsplan, og betegnes ofte som renhold på bestilling.

Temporært renhold – Hva er det?

Våre tjenester som kategoriseres som temporært renhold kan være: hovedrengjøring, fasadevask eller vinduspuss. Dette er ofte arbeid som krever noe mer inngående kunnskapsforståelse enn daglig renhold, og som kan kreve et annet utvalg av utstyr for å utføre arbeidet. Gjennom vårt grunnkurs renhold gir vi likevel en gjennomgang av eksempler og praktisk opplæring dersom servicemedarbeideren skulle få spørsmålet av sin leder om han/henne kan bistå i utførelsen av dette på sin arbeidsplass.

Les også: «Hva er forskjellen på daglig renhold og hovedrengjøring»

Nyeste fagbegrep

Temporært renhold omfatter de fleste arbeidsoppgaver som ikke er lagt inn i en fast renholdsplan, og betegnes ofte som renhold på bestilling.

Hva betyr sanitærforhold og hvordan vedlikeholde det?

Hva er fosfor og hva brukes det til?