Aseptisk teknikk

Hva er aseptisk teknikk og hva brukes det til?

Hva er asepetisk teknikk?

Aseptisk teknikk er en teknikk som brukes for å hindre spredning av mikroorganismer. Teknikken inkluderer bruk av sterile materialer, sterilisering av utstyr og overflater, og korrekt bruk av hansker, masker og annet beskyttelsesutstyr. Det er en viktig teknikk innen medisinsk praksis, laboratoriearbeid og farmasøytisk produksjon. Formålet med denne teknikken er å skape et miljø som er helt fri for, eller å minimere antall mikroorganismer til et lavt nivå, som ikke vil føre til infeksjon eller forurensning.  

Nyeste fagbegrep

Temporært renhold omfatter de fleste arbeidsoppgaver som ikke er lagt inn i en fast renholdsplan, og betegnes ofte som renhold på bestilling.

Hva betyr sanitærforhold og hvordan vedlikeholde det?

Hva er fosfor og hva brukes det til?