Kvalitetskontroll av renhold

For å bedømme om renholdet overholder avtalt kvalitet, må man gå en kvalitetskontroll også kalt servicerapport.

For å bedømme om renholdet overholder avtalt kvalitet, må man gå en kvalitetskontroll også kalt servicerapport. Da avdekkes avvik på renholdet og man kan rette opp feil og mangler

Under en servicerapport avdekkes eventuelle avvik ved leveransen. Finner man avvik på renhold, må man sørge for lukke avvikene som er avdekket. Da går vi en etterkontroll for å sikre at kvaliteten på leveransen er bra.

Les også: «Hva er renhold?»

Kvalitetskontroll av renhold

Les nyheter og aktuelle saker fra Anker Renhold. Siste oppdateringer fra renholdsbransjen
Administrer ditt renhold på vår kundeweb
Oppfølging av renholdet gjøres med vår elektronisk driftsløsning M_Solution. God oppfølging av våre kunder skjer med kommunikasjon og tillit
Kvalitetskontroll av renhold på stedet
Elektronisk arkivering av servicerapport

Servicerapport renhold

Under en servicerapport avdekkes eventuelle avvik ved leveransen. Finner man avvik på renhold skal servicemedarbeideren informeres.

Les vår guide til INSTA 800 – for å se om INSTA 800 er riktg å innføre i din renholdsavtale.

Ikke fornøyd med renholdet?

Meld inn avvik på renhold til ditt rengjøringsbyrå, er det en seriøs aktør så vil en representant ta kontakt raskt for å kartlegge avvikets art. Anker Renhold har responstid på 2 timer. Men i mange tilfeller mye mindre! Vi ønsker å kartlegge hva avviket består av, om avviket er reelt før vi iverksetter tiltak. Tiltakene identifiserer vi gjennom å utføre en servicerapport, gjerne ønsker vi å gå denne sammen med kundens representant hos oss.

Tiltak vi setter i gang kan være: økt bemanning på stedet ved behov, patruljebil med dedikert svikt-patrulje retter opp sammen med servicemedarbeideren som jobber på stedet. Avviket skal lukkes av servicemedarbeideren og etterkontroll kan gjennomføres av ansvarlig person for oppdraget.

Kvalitetskontroll av renholdsleveransen

Under en kvalitetskontroll kommer ofte en problemstilling opp: Hva er forskjellen på daglig renhold og hovedrengjøring? Ofte er ikke arbeidet som skal gjøres en del av daglig renholdsleveransen. Eksempler på dette kan være støv på ventilasjonskanaler i tak, rengjøring av vegger over 1,8 meter. Eller så kan gulvet mangle vedlikehold over tid, slik at man forsøker å få gjennomført vedlikeholdstjenester som en del av klagen på renholdsleveransen på stedet. Da kan det være et stort behov for å gjennomføre en hovedrengjøring hos din bedrift.

Derfor benytter Anker Renhold seg av en tydelig renholdsplan på avtalen som konkretiserer viktige arbeidsoppgaver som daglig og periodisk renhold.

Nyeste fagbegrep

Temporært renhold omfatter de fleste arbeidsoppgaver som ikke er lagt inn i en fast renholdsplan, og betegnes ofte som renhold på bestilling.

Hva betyr sanitærforhold og hvordan vedlikeholde det?

Hva er fosfor og hva brukes det til?