Biofilm

Hva er biofilm og hva slags utfordringer kan den by på?

Hva er biofilm?


En biofilm er en kompleks samling av bakterier som er festet til hverandre og til en overflate. Biofilmen har et miljø som gir bakteriene økte overlevelsesmuligheter, og de kan dannes på både levende og ikke levende overflater. Biofilmer gir bakterier en beskyttelse mot ytre påvirkninger som mekanisk skade, uttørking, og eksponering for antimikrobielle stoffer.


Biofilmer er en utfordring i helsevesenet, i mat- og næringsmiddelindustrien og i vannsystemer. Men i naturen spiller de en viktig rolle i økosystemer ved å bidra til biologisk nedbrytning og til å stabilisere mikroorganismenes miljø. Bekjempelse av biofilmer innebærer vanligvis bruk av desinfeksjonsmidler og antimikrobielle midler som er spesielt laget for å bryte ned biofilmstrukturen. 

Nyeste fagbegrep

Temporært renhold omfatter de fleste arbeidsoppgaver som ikke er lagt inn i en fast renholdsplan, og betegnes ofte som renhold på bestilling.

Hva betyr sanitærforhold og hvordan vedlikeholde det?

Hva er fosfor og hva brukes det til?