M_Solution er vår digitale driftsløsning

Anker Renhold samler leveransen i en plattform. Kontinuerlig dialog mellom alle parter, dokumentasjon, kort responstid på akutt renhold og bestillinger.
Avvik og annen informasjon kommer til alle involverte parter samtidig.

Timelister og arbeidsplan på mobil.

Mobil registrering
inn/ut av lokasjon.

Sjekklister for direkte rapportering fra felt.

M_Solution er Anker Renhold sin partner på digital driftsløsning

Slik kommer du i gang

Du laster ned appen på mobilen din, enten det er for iPhone eller Android.

Fyll inn brukernavn og passord. Dette får du av din leder.

Alle ansatte i Anker Renhold skal benytte dette verktøyet.
Løsningen rulles ut fortløpende.

Nå kan du glede deg over en enklere hverdag!

Digitale timelister, bemanningsplan og oversikt over ditt arbeid rett i mobilen. Start og stopp arbeidsdagen på lokasjon sikrer tilstedeværelse og at rutinene overholdes.

M_Solution, vår digitale driftsløsning

Anker Renhold planlegger alle leveranser, hos alle kunder, i M_Solution. Planleggingen skal kvalitetssikre at alle kontrakter oppfylles og at alle leveranser, enten det er daglige eller 2 ganger pr år, utføres og arkiveres i M_Solution som avtalt med kunden, til rett tid og til avtalt kvalitet.

Planleggingen inkluderer også bemanning av alle oppdrag i en Operativ plan samt en Fast plan med repeterende oppdrag og oppgaver. Våre ansatte har tilgang til alle sine oppgaver via hybrid applikasjonen av M_Solution på mobil, nettbrett eller PC. I M_Solution har man tilgang på personlige arbeidslister, timegrunnlag for lønn, samt mulighet for å varsle nærmeste leder om avvik og endringer.

Løsningen og plattformen ble innført hos oss i 2016 og blir gradvis utvidet og tatt i bruk på flere områder i bedriften. Bl.a. kvalitetskontroller, vernerunder, kundebesøk og bestillinger er områder hvor digital registrering via M_Solution skal forenkle og kvalitetssikre arbeidet vi leverer.

Har du og din bedrift behov for renhold? Vi leverer renhold med dokumentert kvalitet og har gode referanser – med kundeforhold som strekker seg over 29 år tilbake i tid.

Kundeweb i M_Solution, slik at kontaktperson(er), kontrakts ansvarlig og ansvarlige personer på hver lokasjon får egen innlogging.

Les mer: «Anker Renhold velger M_Solution»