Anker Renhold velger M_SOLUTION

Kvalitetssikring i alle ledd. Løsningen ble systemet som dekker alle aspektene ved leveransen. Servicemedarbeider, kundekontakt og leder kommuniserer og rapporterer direkte i felt. 

Velger M_Solution: Vi har den siste tiden jobbet hardt for å digitalisere driften og møte behovene våre ansatte og kunder trenger i en hektisk hverdag. Sommeren 2017 ble et vendepunkt, og vi startet arbeidet med å rulle ut løsningen for våre driftsledere.

Fra systemet administrerer vi våre kundeavtaler, prosjekter, ordre og oppdrag. Slik får vi fullstendig oversikt over ressursbehov og bemanning i bedriften. Vi har nå startet å utføre kvalitetskontroller ute hos våre kunder direkte i systemet.

Det neste året vil vi fortsette å rulle ut funksjoner til våre servicemedarbeidere ute i felten og kunder slik at leveransen kvalitetssikres i alle ledd.

Les mer: “M_Solution”

Mer fra Anker Renhold