Elektronisk kundeforhold

Anker Renhold samler leveransen i en plattform. Kort responstid på akutt renhold og bestillinger. Avvikshåndtering i med vår elektronisk driftsløsning

Timelister og arbeidsplan på mobil.

Mobil registrering
inn/ut av lokasjon.

Sjekklister for direkte rapportering fra felt.

M_Solution er Anker Renhold sin partner på digital driftsløsning

Slik kommer du i gang

Du laster ned appen på mobilen din, enten det er for iPhone eller Android.

Fyll inn brukernavn og passord. Dette får du av din leder.

Alle ansatte i Anker Renhold skal benytte dette verktøyet.
Løsningen rulles ut fortløpende.

Nå kan du glede deg over en enklere hverdag!

Digitale timelister, bemanningsplan og oversikt over ditt arbeid rett i mobilen. Start og stopp arbeidsdagen på lokasjon sikrer tilstedeværelse og at rutinene overholdes.

Vår elektroniske driftsløsning: M_Solution

Anker Renhold planlegger alle leveranser, hos alle kunder, i M_Solution. Planleggingen skal kvalitetssikre at alle kontrakter oppfylles og at alle leveranser, enten de går daglig eller 2 ganger pr år, utføres og arkiveres i M_Solution som avtalt med kunden til forventet kvalitet.

Planleggingen inkluderer også bemanning av alle oppdrag i en Operativ plan hvor endringer gjøres fortløpende samt en Fast plan med repeterende oppdrag og oppgaver. Våre ansatte har tilgang til alle sine oppgaver via applikasjonen av M_Solution på mobil, nettbrett eller PC. I M_Solution har man tilgang på personlige arbeidslister, timegrunnlag for lønn, samt mulighet for å varsle nærmeste leder om avvik og endringer.

Løsningen og plattformen ble innført hos oss i 2016 og blir gradvis utvidet og tatt i bruk på flere områder i bedriften. Bl.a. kvalitetskontroller, vernerunder, kundebesøk og bestillinger er områder hvor digital registrering via M_Solution skal forenkle og kvalitetssikre arbeidet vi leverer.

Har din bedrift behov for renhold? Vi leverer renhold med dokumentert kvalitet og har gode referanser – med kundeforhold som strekker seg over 32 år tilbake i tid.

Les mer: «Anker Renhold velger M_Solution»