Kontaktsmitte

Hva er kontaktsmitte egentlig?


Hva er kontaktsmitte?

Kontaktsmitte er smitte ved direkte kontakt mellom mennesker, eller indirekte kontakt via gjenstander eller overflater. Kontaktsmitte kan skje gjennom håndhilsing, kyssing eller berøring av samme gjenstand. Det er en vanlig overføringsmetode for mange smittsomme sykdommer. Derfor er god håndhygiene og rengjøring av overflater viktige tiltak for å redusere risikoen for smitte.

Nyeste fagbegrep

Temporært renhold omfatter de fleste arbeidsoppgaver som ikke er lagt inn i en fast renholdsplan, og betegnes ofte som renhold på bestilling.

Hva betyr sanitærforhold og hvordan vedlikeholde det?

Hva er fosfor og hva brukes det til?