Desinfeksjonsmiddel

Hva er desinfeksjonsmiddel og hva er forskjellen på det og steriliserig?


Hva er et desinfeksjonsmiddel?


Et desinfeksjonsmiddel er et kjemisk produkt som brukes for å bekjempe og forebygge spredning av bakterier og virus. Desinfeksjonsmiddelets funksjon er å drepe eller redusere antallet mikroorganismer på for eksempel overflater, hender, eller gjenstander.

Hva er forskjellen på desinfeksjon og sterilisering?

Desinfeksjon reduserer antallet mikroorganismer til et trygt nivå for offentlig helse. Sterilisering sikrer fullstendig fravær av mikroorganismer, og brukes vanligvis i områder der høy grad av renhet er nødvendig, for eksempel i medisinske prosedyrer, laboratorier og produksjon av medisinsk utstyr.

Nyeste fagbegrep

Temporært renhold omfatter de fleste arbeidsoppgaver som ikke er lagt inn i en fast renholdsplan, og betegnes ofte som renhold på bestilling.

Hva betyr sanitærforhold og hvordan vedlikeholde det?

Hva er fosfor og hva brukes det til?