Virulens

Hva er virulens egentlig?


Hva er virulens?


Virulens viser til hvor farlig en mikroorganisme er, og hvor alvorlig sykdom den kan forårsake. Noen mikroorganismer er veldig virulente, og kan forårsake alvorlige sykdommer, mens andre er mindre farlige og forårsaker milde infeksjoner. Virulens avhenger av egenskaper som evnen til å angripe vertsceller, produsere skadelige stoffer og unngå vertens immunrespons. Å forstå virulens er viktig for å utvikle tiltak som kan redusere risikoen for smittsomme sykdommer.

Nyeste fagbegrep

Temporært renhold omfatter de fleste arbeidsoppgaver som ikke er lagt inn i en fast renholdsplan, og betegnes ofte som renhold på bestilling.

Hva betyr sanitærforhold og hvordan vedlikeholde det?

Hva er fosfor og hva brukes det til?