skip to Main Content

Jeg behøver hjelp. Hva gjør jeg?

Har du skadet deg på arbeidet?

Kontakt din nærmeste leder for å melde i fra, slik at du får registrert skadetilfellet og vi kan starte tiltak. Bedriftshelsetjenesten kontaktes.

Har du fått i deg kjemi eller reagerer i kontakt med dette?

Noen kan oppleve ubehag ved hudkontakt, har klart å svelge eller sølt kjemi i øyet. Har dette skjedd; gå til bøttekottet, finn HMS-permen og følg instruksjonen i databladet. Du kan også laste ned datablader her.

Fare for liv og helse?

Kontakt Polititets nødtelefon 112 og gjør deg til kjenne.
Forlat arbeidsplassen. Underrett din nærmeste leder så fort du har mulighet.

Hvem er mitt verneombud?

Heidi Edsberg
(Verneombud)

Mohamed El Hankouri
(Hovedverneombud)

Vi er her for å hjelpe deg.
Last ned dokumenterUnder utarbeidelse.
Back To Top