Anker Renhold er ISO-sertifisert

Anker Renhold er ISO 9001 sertifisert

ISO-sertifisert – Vi er nå godkjent etter ISO standarden, etter en lang og krevende periode med arbeid for å spisse vårt kvalitet og ledelses program.

Med dette kvalitetsstempelet understrekes det at vi ønsker å fortsette å være en seriøs og skikkelig aktør i bransjen, og at vi tar vårt samfunnsansvar på største alvor.

Det settes et standpunkt for å etterstrebe beste kvalitet i hele vår leveranse – fra servicemedarbeider i felt, til ledere og administrasjon, oppnå fornøyde kunder og skape gode relasjoner – videre til sluttproduktet: Renhold og service med dokumentert kvalitet.

Vi er stolte av å blitt ISO-9001 sertifisert og gleder oss til videreutviklingen av kvalitet-og ledelses arbeidet vårt. Dette er noe som må fortsettes å jobbe med, da det også hviler et stort ansvar på oss som leverandør og arbeidsgiver for å opprettholde godkjenningen i årene som kommer.

Tjenester vi tilbyr

Renhold
Tjenester

Mer om våre godkjenninger og engasjement

Les mer: «Godkjenninger og medlemskap»

Mer fra Anker Renhold

Se alle artikler

5 tips til bedre inneklima på arbeidsplassen

Inneklima har en stor betydning for ansattes trivsel og helse…

Hvordan bestille renhold?

Lurer du på hvordan du bestiller renhold hos oss? Det…

Renholdsplan for daglig og periodisk renhold

Med en god renholdsplan for daglig og periodisk renhold vil…

Back To Top