ISO-sertifisert – Vi er nå godkjent etter ISO standarden, etter en lang og krevende periode med arbeid for å spisse vårt kvalitet og ledelses program.

Med dette kvalitetsstempelet understrekes det at vi ønsker å fortsette å være en seriøs og skikkelig aktør i bransjen, og at vi tar vårt samfunnsansvar på største alvor.

Det settes et standpunkt for å etterstrebe beste kvalitet i hele vår leveranse – fra servicemedarbeider i felt, til ledere og administrasjon, oppnå fornøyde kunder og skape gode relasjoner – videre til sluttproduktet: Renhold og service med dokumentert kvalitet.

Vi er stolte av å blitt ISO-9001 sertifisert og gleder oss til videreutviklingen av kvalitet-og ledelses arbeidet vårt. Dette er noe som må fortsettes å jobbe med, da det også hviler et stort ansvar på oss som leverandør og arbeidsgiver for å opprettholde godkjenningen i årene som kommer.

Tjenester vi tilbyr

Renhold
Tjenester

Mer om våre godkjenninger og engasjement

Les mer: «Godkjenninger og medlemskap»