5 tips til bedre inneklima på arbeidsplassen

Godt inneklima på arbeidsplassen

Inneklima har en stor betydning for ansattes trivsel og helse på arbeidsplassen. Vi forklarer deg hvorfor et godt inneklima er viktig, og gir deg fem tiltak du kan gjøre for å få det bedre på jobb!

Plages du av dårlig inneklima på jobb?

Dårlig inneklima kan føre til lavere produktivitet og økt sykefravær. Å forbedre inneklimaet på arbeidsplassen er derfor både bra for ansattes helse og trivsel, men også for bedriftens kostnader knyttet til sykefravær og produktivitet.

Regelmessig renhold har en stor betydning for luftkvaliteten innendørs. Få et tilbud på daglig renhold – la oss sørge for et bedre inneklima på arbeidsplassen din!

Hvorfor er det viktig med et godt innemiljø på arbeidsplassen?

Dårlig inneklima kan føre til luftveisproblemer, allergier, hodepine, sykdom og generell ubehag. Som arbeidsgiver er du også juridisk forpliktet til å opprettholde et tilfredsstillende inneklima på arbeidsplassen i henhold til lover og forskrifter. Dette inkluderer reguleringer om temperatur, luftkvalitet, belysning, støy, rengjøring og vedlikehold.

Ønsker du tilbud på renhold eller en gratis befaring?
Send inn skjemaet, så tar vi kontakt!


  Krav til inneklima på arbeidsplassen

  Arbeidsmiljøloven § 4-4 stiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Kravet sier at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det vil si luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger.

  5 tips til bedre inneklima på arbeidsplassen

  1. Regelmessig renhold

   Støvfjerning er en viktig del av det regelmessige renholdet som skal utføres. Dette gjelder fjerning av støv på gulv, tepper og på flater hvor det samler seg støv. Her anbefaler vi å bruke en støvsuger med HEPA filter, og mikrofiberklut til andre flater.

   Rengjøring av gulv og alle flater som blir berørt er viktig for å unngå spredning av bakterier. Det er viktig at dette blir utført grundig og uten kjemiske produkter, eller for mye vann. Ved å sørge for at både fjerning av støv og rengjøring av lokalet blir gjort jevnlig vil du bidra til en bedre luft, mindre plager og mindre sykdom.
  2. Kontroll over temperatur

   Sørg for at temperaturen på arbeidsplassen er mellom 20 og 22 grader. Dette kan variere ut fra type arbeidsplass, men som en standard skal det være en passende temperatur for arbeidet som skal utføres.
  3. Belysning

   Lys har en stor påvirkningskraft på oss mennesker. Dette gjør mye med oss og hvordan vi har det. Det er også viktig for at vi skal kunne utføre arbeidet vårt. Sørg for at det kommer naturlig lys inn på arbeidsplassen. Om dette ikke er mulig, må du sørge for at det er rikelig med behagelig lys i rommet.
  4. Støy

   Støy og bråk i et åpent kontorlandskap er en faktor mange ansatte plages av. Dette kan ha negativ påvirkning på produktiviteten og trivselen til de ansatte.Ved å sette opp lydisolerende vegger mellom pultene, eller ha ulike stillerom vil dette skape et bedre inneklima på jobben.
  5. Planter

   Planter i arbeidsmiljøet kan være en enkel, men svært effektiv måte å forbedre inneklimaet på. Planter bidrar til å rense luften, samtidig som de bidrar estetisk til interiøret. Velg planter som er lettstelte og passer inne.

  Har du behov for regelmessig renhold til arbeidsplassen?

  Vi kan sørge for et bedre inneklima på din arbeidsplass i Oslo, Akershus, Østfold og Innlandet.
  Ta kontakt med oss og få tilbud på renhold i dag!

  Mer fra Anker Renhold

  Se alle artikler

  Tid for vårrengjøring og utvendig vask av bygget

  Vinteren etterlater seg mye forurensning, smuss og saltrester på både…

  Slik gjør vi byggrengjøring – steg for steg

  Byggrengjøring er en kritisk del av et byggeprosjekt. Byggrengjøringen sikrer…

  Hva skiller et renholdsfirma fra et vaskefirma?

  Både renholdsfirmaer og vaskefirmaer har som mål å levere rene…

  Skreddersydd renhold for eiendomsforvaltere

  Driver du med forvaltning av eiendom i form av utleie,…