Anker Renhold velger M_SOLUTION

Kvalitetssikring i alle ledd. Løsningen ble systemet som dekker alle aspektene ved leveransen. Servicemedarbeider, kundekontakt og leder kommuniserer og rapporterer direkte i felt. 

Vi velger M_Solution: Anker Renhold har den siste tiden jobbet hardt for å digitalisere driften og møte behovene våre ansatte og kunder trenger i en hektisk hverdag. Sommeren 2017 ble et vendepunkt, og vi startet arbeidet med å rulle ut løsningen for våre driftsledere.

Digital kvalitetskontroll av renholdet

Fra systemet administrerer vi våre kundeavtaler, prosjekter, ordre og oppdrag. Slik får vi fullstendig oversikt over ressursbehov og bemanning i bedriften. Vi har nå startet å utføre kvalitetskontroller ute hos våre kunder direkte i systemet.

Det neste året vil vi fortsette å rulle ut funksjoner til våre servicemedarbeidere ute i felten og kunder slik at leveransen kvalitetssikres i alle ledd.

Les mer om vårt digitale system M_Solution.

Mer fra Anker Renhold

Se alle artikler

5 tips til bedre inneklima på arbeidsplassen

Inneklima har en stor betydning for ansattes trivsel og helse…

Hvordan bestille renhold?

Lurer du på hvordan du bestiller renhold hos oss? Det…

Renholdsplan for daglig og periodisk renhold

Med en god renholdsplan for daglig og periodisk renhold vil…

Back To Top