Anker Renhold velger M_SOLUTION

Kvalitetssikring i alle ledd. Løsningen ble systemet som dekker alle aspektene ved leveransen. Servicemedarbeider, kundekontakt og leder kommuniserer og rapporterer direkte i felt. 

Velger M_Solution: Vi har den siste tiden jobbet hardt for å digitalisere driften og møte behovene våre ansatte og kunder trenger i en hektisk hverdag. Sommeren 2017 ble et vendepunkt, og vi startet arbeidet med å rulle ut løsningen for våre driftsledere.

Fra systemet administrerer vi våre kundeavtaler, prosjekter, ordre og oppdrag. Slik får vi fullstendig oversikt over ressursbehov og bemanning i bedriften. Vi har nå startet å utføre kvalitetskontroller ute hos våre kunder direkte i systemet.

Det neste året vil vi fortsette å rulle ut funksjoner til våre servicemedarbeidere ute i felten og kunder slik at leveransen kvalitetssikres i alle ledd.

Les mer: “M_Solution”

Mer fra Anker Renhold

Se alle artikler

Slik utfører vi fasadevask

Anker Renhold utfører fasadevask til bedrifter, butikker, borettslag og entreprenører…

Slik vasker du vinduer

Få tips til rask og effektiv vask av vinduer.