Anker Renhold velger M_SOLUTION

Kvalitetssikring i alle ledd. Løsningen ble systemet som dekker alle aspektene ved leveransen. Servicemedarbeider, kundekontakt og leder kommuniserer og rapporterer direkte i felt. 

Vi velger M_Solution: Anker Renhold har den siste tiden jobbet hardt for å digitalisere driften og møte behovene våre ansatte og kunder trenger i en hektisk hverdag. Sommeren 2017 ble et vendepunkt, og vi startet arbeidet med å rulle ut løsningen for våre driftsledere.

Digital kvalitetskontroll av renholdet

Fra systemet administrerer vi våre kundeavtaler, prosjekter, ordre og oppdrag. Slik får vi fullstendig oversikt over ressursbehov og bemanning i bedriften. Vi har nå startet å utføre kvalitetskontroller ute hos våre kunder direkte i systemet.

Det neste året vil vi fortsette å rulle ut funksjoner til våre servicemedarbeidere ute i felten og kunder slik at leveransen kvalitetssikres i alle ledd.

Les mer om vårt digitale system M_Solution.

Mer fra Anker Renhold

Se alle artikler

Slik utfører vi fasadevask

Anker Renhold utfører fasadevask til bedrifter, butikker, borettslag og entreprenører…