Renhold

Renhold utført med rette metoder og av engasjerte servicemedarbeidere gir best resultat.

Renhold med rette metoder

Jeg vil bli kontaktet
Selv om arbeidshverdagen til våre dyktige servicemedarbeidere har endret seg siden oppstarten i 1970, har fokuset vårt alltid vært det samme: Å levere renholdstjenester av høy kvalitet. Som rengjøringsbyrå har vi vært i bransjen helt siden langkost og bøtte var den foretrukne metoden, og frem til utviklingen av dagens moderne metoder. 

Det kan være lett å tenke at et hvilket som helst rengjøringsbyrå kan utføre arbeidet du ønsker for din bedrift eller som privatperson. Selv om det finnes alternativer der ute, kan metodene de aktuelle rengjøringsbyråene bruker, samt kvaliteten på opplæringen av medarbeiderne, være svært sprikende. På disse områdene ligger imidlertid vi i Anker Renhold helt i front.

Vi tilbyr blant annet byggvask, vindusvask, fasadevask og tepperens i Oslo og Akershus til en god pris. Enten du har behov for flyttevask i Drammen, Bærum, Asker eller på Grünerløkka, er vi beredt til å hjelpe deg.

 

Hvordan lærer vi opp medarbeiderne våre?

Når det kommer til opplæring, har vi et eget akademi utviklet i samarbeid med vår faglige partner Skovly Engros. Gjennom samarbeid med flere av partnerne våre, sikrer vi at servicemedarbeidere og driftsledere tilegner seg og videreutvikler kompetanse som gjør at de alltid er oppdatert på nye metoder.

I Anker Renhold har vi et sterkt sosialt engasjement, og vi samarbeider med Briga AS om å gi og styrke språkkompetansen til våre ansatte. Briga kartlegger språkferdighetene til den enkelte, og gir deretter nivåbasert undervisning.

Kurset går over 130 timer, og lærer den ansatte grunnleggende begreper og relevant renholdsterminologi som er av stor verdi for den videre arbeidshverdagen. Store deler av kurset er viet til opparbeidelse grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Norskkurset er et samarbeid mellom Anker Renhold AS, Briga AS og Kompetanse Norge.

Oppfølging Av Renholdet - Digitalt Kundeforhold I Vår Driftsløsning M_Solution

Riktig oppfølging og rask dialog – Anker Renhold samler leveransen i en plattform. Kontinuerlig dialog mellom alle parter, dokumentasjon, kort responstid på akutt renhold og bestillinger.

Oppfølging av arbeidet

Som rengjøringsbyrå gjennomfører vi faste besøkskontroller hos kunder, og skriver kvalitets- og servicerapporter på stedet. Den digitale driftsløsningen M_Solution gir deg som kunde umiddelbar tilgang til rapporten på e-post, i tillegg til at den arkiveres i vårt kundebaserte skysystem. 

Ved hjelp av RIFD-brikker kan vi opprette sjekkpunkter for servicemedarbeideren på arbeidsstedet. Brikken scannes av medarbeideren, som fyller ut og registrerer, eller åpner, sjekklisten. Sjekklisten kan blant annet inneholde starttidspunkt for de aktuelle oppgavene og dokumentasjon på utført renhold. 

Vi legger stor vekt på å ha kort responstid, og skulle avvik oppstå vil servicemedarbeider få beskjed i applikasjonen for å utføre nødvendige tiltak. Driftsleder vil deretter sende en motrapport og lukke avviket. Dette gjør oss fleksible for å komme med ønsker på kort varsel. 

Ved at alle avvik og henvendelser lagres i M_Solution, kan vi si at våre kunder får renhold med dokumentert kvalitet.

Les mer: «M_Solution»

Oppfølging Av Renholdet - Digitalt Kundeforhold I Vår Driftsløsning M_Solution

M_Solution benyttes av kunde, ansvarlig driftsleder og servicemedarbeider i felt.

Fast oppfølging av din driftsleder

Driftsleder gjennomfører kvalitetskontroll – med eller uten kundekontakt for å opprettholde kvaliteten på renholdet.

Offentlig godkjent renholdsbedrift

Anker Renhold er en Offentlig godkjent renholdsbedrift. Samarbeid uten dette er nå ulovlig og stiller også krav til deg som innkjøper.