Renhold

Renhold utført med riktige metoder og av engasjerte servicemedarbeidere gir best resultat.
Dette har vi begeistret våre kunder med siden 1970.

Renhold med riktige metoder gir resultater

Jeg vil bli kontaktet


Mye har endret seg i renholdsfaget siden Anker Renhold ble etablert. Allikevel er det to ting som er like gjeldene; Opplæringen av de som utfører jobben og metodene som brukes er viktigere enn noen gang.

Vi utfører også relevante tjenester  
Hovedrengjøring Byggrenhold Gulvbehandling
Fasadevask Tepperens Alle tjenester vi utfører
Vi sørger for god opplæring av våre servicemedarbeidere gjennom Akademiet. Dette er utviklet i samarbeid med vår faglige partner Skovly Engros.

Her trekker vi også inn flere av våre aktuelle samarbeidspartnere slik at våre servicemedarbeidere og driftsledere får utvikling og ny input på relevante områder som de får bruk for i felten.

Riktig oppfølging

Gjennom faste kontroller besøker vi våre kunder og gjennomfører servicerapporter på stedet. Med vårt driftssystem M-Solution mottar du som kunde rapporten umiddelbart på e-post, samt at den arkiveres i vårt skybaserte kundesystem.

Oppstår det avvik mottar servicemedarbeider beskjed i sin applikasjon og kan gjøre nødvendige tiltak og utbedring, før det utføres en motrapport av driftsleder som lukker avviket.

Slik kan vi si at du som kunde får renhold med dokumentert kvalitet

Vi legger ekstra stor vekt på å ha kort responstid og korte kommunikasjonslinjer, noe som gjør at vi er fleksible og kan tilpasse oss nye ønsker på kort varsel.

Fast oppfølging av din driftsleder

Driftsleder gjennomfører kontroller – med eller uten kundekontakt for å opprettholde kvaliteten på renholdet og ivareta vårt kundeforhold.

Offentlig godkjent renholdsbedrift

Anker Renhold er en Offentlig godkjent renholdsvirksomhet. Samarbeid uten dette er nå ulovlig.

Totalleverandør av hygieneløsninger.

Papiravtale, vi skreddersyr komplett løsning for mykpapir og hygiene for deres toaletter og garderober. Vi tilbyr også fast månedlig kontroll og bestilling av produkter etter forbruk. Slik tilbyr vi en bærekraftig avtale som sørger for at ikke lageret er større enn forbruket på stedet og man sparer store kostnader.

Resultatet man oppnår er økt fokus på personlig hygiene,
mindre smittefare, behagelig atmosfære og et vesentlig bedre inneklima.

En helhetlig dispenser serie

En sammenhengende dispenser serie skaper ro, og totalinntrykket blir en god helhet. Råd gis ved befaring av prosjektet, og tilpasses deres lokaler.

Lagerstyring og etterfylling

Renholder etterfyller såpe og mykpapir på ditt prosjekt. Vi tar også ansvaret for lagerstyring og bestilling hvis ønskelig. Slik tilbyr vi en bærekraftig totalløsning.

Mykpapir i alle kvaliteter

Rene papirprodukter anbefaler vi. Sammen sparer vi miljøet og produktene stammer fra bærekraftige leverandører. Best kvalitet har større oppsugingsevne og sparer forbruket.