Renhold

Renhold utført med riktige metoder og av engasjerte servicemedarbeidere gir best resultat. Dette har vi begeistret våre kunder med siden 1970. Med vår 49 års lange erfaring med renhold, har vi vært med på omstillingen som er gjort i bransjen fra langkost og bøtte, til moderne renhold.

Renhold med rette metoder

Jeg vil bli kontaktetMye har endret seg i renholdsbransjen siden Anker Renhold ble etablert. Allikevel er det to ting som er like gjeldene; Opplæringen av de som utfører jobben og metodene som brukes er viktigere enn noen gang.

Renholdstjenester vi tilbyr  
Hovedrengjøring Byggrenhold Gulvbehandling
Fasadevask Tepperens Vinduspuss

Kurs og opplæring

Vi sørger for god opplæring av våre servicemedarbeidere gjennom Akademiet. Dette er utviklet i samarbeid med vår faglige partner Skovly Engros.

Her trekker vi også inn flere av våre aktuelle samarbeidspartnere slik at våre servicemedarbeidere og driftsledere får utvikling og ny input på relevante områder som de får bruk for gjennom arbeidsdagen.

Norsk kurs

Vi samarbeider med Briga AS – Bridging the gap – på språkutvikling av våre ansatte. Briga kartlegger språkferdighetene til våre ansatte og gjennomfører kurset på ulike nivåer som deltakerne har.

Kurset består av grunnleggende begrep og relevant språk innen renhold, som gjør at våre ansatte får nytte av dette gjennom sin arbeidsdag. Grunnleggende regneferdigheter, samt lese og skriving er stor del av kurset. Norsk kurset er på 130 timer og er et samarbeid mellom Anker Renhold AS, Briga AS og Kompetanse Norge.

Oppfølging Av Renholdet - Digitalt Kundeforhold I Vår Driftsløsning M_Solution

Riktig oppfølging og rask dialog – Anker Renhold samler leveransen i en plattform. Kontinuerlig dialog mellom alle parter, dokumentasjon, kort responstid på akutt renhold og bestillinger.

Riktig oppfølging

Fast kontroll

Gjennom faste kontroller besøker vi våre kunder og gjennomfører kvalitetsrapporter og servicerapporter på stedet. Med vår digitale driftsløsning M_Solution mottar du som kunde rapporten umiddelbart på e-post, samt at den arkiveres i vårt skybaserte kundesystem.

Sjekkpunkt

Vi kan også opprette en eller flere sjekkpunkt på deres lokasjon ved bruk av RFID brikker. Denne scannes på mobilen av servicemedarbeideren, og oppgave/sjekkliste åpnes eller registreres og fylles ut.

Sjekkpunkt kan inneholde

  • start tid på oppgave
  • sjekkliste for en eller flere oppgaver knyttet til sjekkpunkt
  • dokumentasjon utført renhold
  • renholdsplan for sjekkpunkt
  • oppgaver fra renholdsplan som må kvitteres

Vil du vite mer? Kontakt oss for møte

Avvik og avvikshåndtering

Oppstår det avvik mottar servicemedarbeider beskjed i sin applikasjon og kan gjøre nødvendige tiltak og utbedring, før det utføres en motrapport av driftsleder som lukker avviket. Slik hjelper også våre ansatte å synliggjøre nødvendige vedlikeholdsoppgaver og avvik på deres lokasjon. Avvik og henvendelser lagres i
vår digitale driftsløsning M_Solution.

Slik kan vi si at du som kunde får renhold med dokumentert kvalitet.

Vi legger ekstra stor vekt på å ha kort responstid og korte kommunikasjonslinjer, noe som gjør at vi er fleksible og kan tilpasse oss nye ønsker på kort varsel.

Les mer: «M_Solution»

Oppfølging Av Renholdet - Digitalt Kundeforhold I Vår Driftsløsning M_Solution

M_Solution benyttes av kunde, ansvarlig driftsleder og servicemedarbeider i felt.

Fast oppfølging av din driftsleder

Driftsleder gjennomfører kvalitetskontroll – med eller uten kundekontakt for å opprettholde kvaliteten på renholdet.

Offentlig godkjent renholdsbedrift

Anker Renhold er en Offentlig godkjent renholdsbedrift. Samarbeid uten dette er nå ulovlig og stiller også krav til deg som innkjøper.