skip to Main Content

Daglig renhold utført med riktige metoder og av engasjerte renholdere gir best resultat. Dette har vi begeistret våre kunder med siden 1970.

Mye har endret seg i renholdsfaget siden da, men allikevel er det en ting som er like gjeldene. Opplæringen av de som utfører jobben og metodene som jobben blir utført på er viktigere enn noen gang.

Vi sørger for god opplæring av våre renholdere gjennom Akademiet. Dette er utviklet i samarbeid med vår faglige partner Skovly Engros. Her trekker vi også inn flere av våre aktuelle samarbeidspartnere slik at våre renholdere og driftsledere får utvikling og ny input på relevante områder.

Daglig renhold med riktig oppfølging

Gjennom faste kontroller besøker vi våre kunder og gjennomfører servicerapporter på stedet, med våre systemer mottar du som kunde rapporten umiddelbart på e-post. Oppstår det avvik mottar renholder beskjed i systemet og kan gjøre nødvendige tiltak, før det utføres en motrapport som lukker avviket.

Vi legger ekstra stor vekt på å ha kort responstid og korte kommunikasjonslinjer, noe som gjør at vi er fleksible og kan tilpasse oss nye ønsker på kort varsel.

Totalleverandør av hygieneløsninger.

Papiravtale, vi skreddersyr komplett løsning for mykpapir og hygiene for deres toaletter og garderober. Vi tilbyr også fast månedlig kontroll og bestilling av produkter etter forbruk. Slik tilbyr vi en bærekraftig avtale som sørger for at ikke lageret er større enn forbruket på stedet og man sparer store kostnader.

Resultatet man oppnår er økt fokus på personlig hygiene,
mindre smittefare, behagelig atmosfære og et vesentlig bedre inneklima.

hand_hygiene_superwide-blackwhite
dispeser-helhet-blackwhite

En helhetlig dispenser serie

En sammenhengende dispenser serie skaper ro, og totalinntrykket blir en god helhet. Råd gis ved befaring av prosjektet, og tilpasses deres lokaler.

k_general_cleaner_filling_toilet_black_a_25_logo_72-blackwhite

Lagerstyring og etterfylling

Renholder etterfyller såpe og mykpapir på ditt prosjekt. Vi tar også ansvaret for lagerstyring og bestilling hvis ønskelig. Slik tilbyr vi en bærekraftig totalløsning.

papirtype-katrin_plus

Mykpapir i alle kvaliteter

Rene papirprodukter anbefaler vi. Sammen sparer vi miljøet og produktene stammer fra bærekraftige leverandører. Best kvalitet har større oppsugingsevne og sparer forbruket.

Kvalitetssikring i alle ledd

Anker Renhold har den siste tiden jobbet hardt for å digitalisere driften og møte behovene våre ansatte og kunder trenger i en hektisk hverdag. Sommeren 2017 ble et vendepunkt, og vi startet arbeidet med å rulle ut løsningen for våre driftsledere.

Fra systemet administrer vi våre kundeavtaler, prosjekter, ordre og oppdrag. Slik får vi fullstendig oversikt over ressursbehov og bemanning i bedriften. Vi har nå startet å utføre kvalitetskontroller og servicerapporter ute hos våre kunder direkte i systemet.

Det neste året vil vi fortsette å rulle ut funksjoner til våre servicemedarbeidere ute i felten og kunder slik at leveransen kvalitetssikres i alle ledd.

msolution_ill_5
Back To Top